1. Gün (03.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Tanışma ve Proje Tanıtımı
14:00-14:50 » Ölçme Araçları Uygulama
15:00-15:50 » Değer Kavramı ve Değerlerin Sınıflandırılması
16:00-16:50 » Değerler Eğitiminde Kullanılan Yaklaşımlar

2. Gün (04.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Hayat Bilgisi Dersinde Yer Alan Değerlere İlişkin Kazanımlar
14:00-14:50 » Değerlerin Öğretiminde Kullanılacak Yöntem, Teknik ve Materyaller
15:00-15:50 » Eğitimde Hikayelerin Kullanımı
16:00-16:50 » Dijital Hikaye Kavramı ve Eğitimde Kullanımı

3. Gün (05.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Dijital Hikaye Oluşturmada Amaçların Belirlenmesi
14:00-14:50 » Dijital Hikaye Senaryolarının Oluşturulması
15:00-15:50 » Amaca Uygun Görselleri Seçme ve Oluşturma
16:00-16:50 » Karikatür Oluşturma

4. Gün (06.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Görselleri Biçimlendirme
14:00-14:50 » Görselleri Biçimlendirme
15:00-15:50 » Amaca Uygun Sesleri Seçme ve Oluşturma
16:00-16:50 » Bilgisayarda Ses Kaydı Yapma ve Sesleri Biçimlendirme

5. Gün (07.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Amaca Uygun Videoları Seçme
14:00-14:50 » Video Düzenleme Programının Tanıtımı
15:00-15:50 » Videoları Biçimlendirme
16:00-16:50 » Videoları Biçimlendirme

6. Gün (10.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Basit animasyon oluşturma
14:00-14:50 » Amaca uygun videoları oluşturma
15:00-15:50 » Ses, Görsel ve Videoları Birleştirme
16:00-16:50 » Ses, Görsel ve Videoları Birleştirme

7. Gün (11.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Dijital Hikaye Oluşturma Programının Kullanımı
14:00-14:50 » Dijital Hikaye Oluşturma Programının Kullanımı
15:00-15:50 » Dijital Hikaye Oluşturma Programının Kullanımı
16:00-16:50 » Dijital Hikaye Oluşturma Programının Kullanımı

8. Gün (12.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma
14:00-14:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma
15:00-15:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma
16:00-16:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma

9. Gün (13.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma
14:00-14:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma
15:00-15:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma
16:00-16:50 » Özgün Bir Dijital Hikaye Oluşturma

10. Gün (14.09.2018)
12:00-13:00 » ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:50 » Oluşturulan Hikayelerin Sunumu
14:00-14:50 » Oluşturulan Hikayelerin Sunumu
15:00-15:50 » Oluşturulan Hikayelerin Değerlendirilmesi ve Yayınlanması
16:00-16:50 » Oluşturulan Hikayelerin Değerlendirilmesi ve Yayınlanması