Dijital hikayeler genel olarak hikaye anlatma sanatının, ses, görsel ve video gibi çeşitli çoklu ortam araçları ile birleştirilmesi ile ortaya çıkan anlatımlar olarak tanımlanmaktadır (Robin, 2006).

Dijital hikaye kavramını; resim, video, müzik gibi çoklu ortam araçları yardımıyla genellikle öykü yazarının kendi sesini kullanarak öyküsünü anlattığı, 2-6 dakikalık kısa bir film oluşturma süreci olarak tanımlamak mümkündür (İnceelli, 2005).

Öğretmen ve öğrencilere basit çoklu ortam araçlarını kullanarak, ses, resim, video gibi ögelerin bir araya getirilmesi ile kendi hikayelerini anlatma olanağı veren dijital hikayeler farklı branşlardaki öğretmenlerin, farklı yaşlarda, kültürde ya da eğitim durumundaki öğrencileri için kullanabilecekleri bir araçtır (Rossiter &Garcia , 2010).

Bu projede sınıf öğretmenlerine, hayat bilgisi dersi kazanımları arasında yer alan değerlerin öğretimine yönelik olarak kendi senaryolarını hazırlamalarına ve çoklu ortam öğelerini kullanarak dijital hikayeler oluşturmalarına yönelik bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.