Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK (Proje Yürütücüsü)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Telefon : +90 384 228 10 00 / 21039 – 21005
E-Posta : gokcebi@nevsehir.edu.tr

Bilgi İçin
Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN
Telefon : +90 384 228 10 00 / 10754
E-Posta : mftan@nevsehir.edu.tr