TÜBİTAK 4005 – BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ

DEĞERLER EĞİTİMİNDE DİJİTAL HİKAYE KULLANIMI

Projenin amacı sınıf öğretmenlerine değerler eğitimi süreçlerinde kullanmaya yönelik olarak dijital hikaye kavramı hakkında bilgi vermek, dijital hikaye hazırlama programlarını tanıtmak, dijital hikaye oluşturmak için kullanılabilecek temel program bilgisi ve eğitimini vermek, sınıf içi değerler eğitiminde kullanılabilecek örnek dijital hikayeler hazırlamak ve uygulama örneklerini paylaşmaktır.

Eğitimin hedef kitlesini Nevşehir ilinde görev yapan ve eğitime gönüllülük esası ile katılacak ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Eğitimin süresi 10 gün ve katılımcı sayısı 30 olarak planlanmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü bilgisayar sınıflarında verilecek olan eğitimde; değer kavramı, değerlerin sınıflandırılması, değerlerin öğretimi, değerlerin öğretimine ilişkin kazanımlar, hikayelerin eğitimde kullanımı, dijital hikaye kavramı ve eğitimde kullanımı, dijital hikaye hazırlama aşamaları, dijital hikaye hazırlamada kullanılacak ses, görüntü ve video işleme programları ve dijital hikaye hazırlama yazılımları hakkında eğitim verilecektir.

PROJE EKİBİ
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK (Proje Yürütücüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus AYDOĞDU (Uzman)
Dr. Öğr. Üyesi Ozan COŞKUNSERÇE (Uzman)
Doç. Dr. Mesut GÜN (Eğitmen)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat AKTEPE (Eğitmen)
Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra TURAN (Eğitmen)
Öğr. Gör. Saliha BARATALI (Eğitmen)
Öğr. Gör. Kadir ABA (Eğitmen)
Öğr. Gör. Mehmet KIRTAY (Eğitmen)
Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN (Eğitmen)
Yıldız ÖZAYDIN AYDOĞDU (Eğitmen)